0875 308 774 pleven@cibalab.com

Изследвания и цени

Ценоразписът е актуален към дата: 24 март 2022 г.

Диагностични пакети
ПродуктЦена
Коронавирус и Респираторни инфекции панел PCR300.00 лв.
Коронавирус PCR и антитела пакет70.00 лв.
Коронавирус диагностичен пакет63.00 лв.
CibaLab МАКС43.00 лв.
CibaLab МАКС Плюс Мъже49.00 лв.
CibaLab МАКС Плюс Жени49.00 лв.
CibaLab СТАНДАРТ23.00 лв.
CibaLab СТАНДАРТ Плюс31.00 лв.
CibaLab ЛАЙТ15.00 лв.
CibaLab Аборт26.30 лв.
CibaLab Контрацептивен26.00 лв.
CibaLab Бременност-регистрация съкратен36.30 лв.
CibaLab Бременност - регистрация81.00 лв.
CibaLab Бременност - TORCH62.00 лв.
CibaLab Бременност-мониторинг13.70 лв.
CibaLab Предоперативен минимум33.90 лв.
CibaLab Черен дроб - хепатит57.70 лв.
CibaLab Чернодробна ф-ия11.90 лв.
CibaLab Чернодробна функция - разширен25.70 лв.
CibaLab Бъбречна функция7.90 лв.
CibaLab Бъбречна ф-ия Разширен28.90 лв.
CibaLab Хипертония18.70 лв.
CibaLab Кардио18.30 лв.
CibaLab Лейди43.70 лв.
CibaLab Лейди Плюс54.30 лв.
CibaLab Спокойствие47.90 лв.
Body Building Start58.70 лв.
Body Building 14.90 лв.
Body Building 267.70 лв.
Body Building 345.70 лв.
Изследвания за здравна книжка/детска градина16.70 лв.
Детска градина - пълен35.00 лв.
"Пернициозна анемия"48.00 лв.
Мегалобластни анемии-съкратен10.70 лв.
Мегалобластни анемии-разширен43.70 лв.
Инфекц. мононуклеоза разшир.32.70 лв.
Хормони - пубертет59.70 лв.
Скрининг за Остеопороза37.00 лв.
Инфекц. мононукл.- пакет (ПКК, ДКК, EBV IgM)27.30 лв.
PANОRAMA основен панел + TORCH ImmunoBlot950.00 лв.
Хематология
ПродуктЦена
Таласемия и хемоглобинози - HPLC21.70 лв.
СУЕ ( ESR )1.50 лв.
Ретикулоцити (Reticulocytes)3.70 лв.
Морф. на еритроцит - мануално4.00 лв.
ПКК3.90 лв.
Пълна Кръвна Картина3.90 лв.
ДКК4.00 лв.
ПКК+ДКК+СУЕ7.70 лв.
ПКК+СУЕ5.00 лв.
ПКК+Морфология на еритроцитите6.90 лв.
ПКК+ДКК+Морфология на еритроцитите8.90 лв.
ПКК+ДКК6.90 лв.
ПКК+Ретикулоцити6.90 лв.
ПКК+Морфология на еритроцитите+Ретикулоцити9.30 лв.
ПКК+ДКК+Ретик.+Морф. на еритроцитите12.90 лв.
Оцветена кръвна натривка (Blood smear)3.50 лв.
Биохимия
ПродуктЦена
Гликиран Хемоглобин (HbA1c)10.00 лв.
Глюкозотолерантен тест ( 75 g. Glucose )5.90 лв.
ОГТТ + Трикрат. Инсулин38.00 лв.
Кръвно-захарен профил4.90 лв.
Глюкоза ( Glucose )2.00 лв.
Лактат ( lactate )7.90 лв.
Бикарбонат ( Bicarbonate )7.90 лв.
Общ белтък+Албумин3.50 лв.
Общ белтък (Total protein)2.00 лв.
Албумин (Albumin)2.00 лв.
Свободни Леки Вериги ( Free Light Chain pannel)80.00 лв.
Свободни леки вер.тип ламбда (Free Light Chain-λ )42.00 лв.
Свободни леки вер. тип капа (Free Light Chain-κ )42.00 лв.
Урея+Креатинин3.50 лв.
Креатинин (Creatinine)2.00 лв.
Урея (Urea)2.00 лв.
Пикочна киселина (Uric acid)2.00 лв.
Билирубин - общ и директен3.50 лв.
Билирубин - общ ( Total Bilirubin )2.00 лв.
Билирубин - директен ( Direct Bilirubin )2.00 лв.
Холестерол профил7.90 лв.
Холестерол - общ ( Total Cholesterol )2.00 лв.
Холестерол - HDL-Cholesterol3.00 лв.
Холестерол - LDL- Cholesterol calc.3.00 лв.
Холестерол VLDL-Cholesterol3.00 лв.
Триглицериди (Triglycerides )2.00 лв.
Чернодробни ензими6.70 лв.
АсАТ (GOT; ASAT )2.50 лв.
АлАТ (GPT; ALAT )2.50 лв.
Гама - GT (GGT)2.50 лв.
Алкална фосфатаза ( Alkaline Phosphatase )2.50 лв.
Кисела Фосфатаза ( Acide Phosphatase )3.70 лв.
LDH3.50 лв.
Алфа - амилаза ( Amilase )4.30 лв.
Липаза ( Lipase )4.30 лв.
Холинестераза ( Cholinesterase )4.70 лв.
Креатин фос. киназа (CPK)3.00 лв.
СРК - МВ9.00 лв.
Тропонин10.00 лв.
Креатининов клирънс по Cockroft-Gault7.30 лв.
Желязо (Fe)3.00 лв.
ЖСК4.00 лв.
Cystatin С34.70 лв.
Електрофореза на серумни белтъци21.70 лв.
Електролити
ПродуктЦена
Калий и Натрий( K и Na)5.70 лв.
Калий (K ; Potassium)3.00 лв.
Натрий (Na ; Sodium)3.00 лв.
Хлор ( Cl ; Chloride )3.00 лв.
Общ и йонизиран калций( Ca и Ca++)4.30 лв.
Калций общ ( Ca ; Calcium )2.50 лв.
Йонизиран калций ( Са++ )3.00 лв.
Фосфор ( P ; Phosphate )2.50 лв.
Магнезий ( Mg ; Magnesium )4.90 лв.
Цинк ( Zn ; Zinc )12.30 лв.
Мед ( Cu ; Cupper )11.30 лв.
Кръвосъсирване и коагулация
ПродуктЦена
Протромбиново време ( PT ) % / sес / INR3.50 лв.
Мутация в ген за Фактор V Leiden33.70 лв.
Фибриноген ( Fibrinogen )4.30 лв.
аРТТ (ККВ)3.90 лв.
Време на кървене1.50 лв.
Д димер (D-dimer)19.30 лв.
Протеин C (PrC)28.70 лв.
Свободен Протеин S (Free Protein S)34.70 лв.
Антитромбин III22.70 лв.
Предразположение към тромбоза - съкратен98.00 лв.
Предразположение към тромбоза-стандартен116.90 лв.
Предразположение към тромбоза-разширен165.00 лв.
Урина
ПродуктЦена
Микроалбумин в урина12.00 лв.
Урина ОХИ + Седимент (Urinalysis+Microscopy)2.90 лв.
Урина - Общо химическо изследване (Urinalysis)2.00 лв.
Урина - Седимент2.00 лв.
Белтък в диуреза (Protein in 24h Urine)2.70 лв.
Креатинин в диуреза (Creatinine in 24h Urine)2.70 лв.
Пикочна к-на в диуреза (Urate in 24h urine)2.70 лв.
Фосфор в диуреза (Phosphate in 24h Urine)2.70 лв.
Калций в диуреза (Calcium in 24h Urine)2.70 лв.
Урея в диуреза (Urea in 24h. urine)2.70 лв.
Алфа Амилаза в урината ( Amilase in urine )4.30 лв.
Натрий в диуреза (Sodium in 24h Urine)3.90 лв.
Kалий в диуреза (Potassium in 24h Urine)3.90 лв.
Хлор в диуреза (Chloride in 24h Urine)3.90 лв.
Мед в диуреза (Copper in 24h Urine)15.30 лв.
Уринен Албумин / Креатинин (UACR)12.70 лв.
Електрофореза на протеини в урина21.70 лв.
Цистин в диуреза (Cystine in 24h Urine)29.00 лв.
Оксалат в диуреза (Oxalate in 24h Urine)29.00 лв.
Цитрат в диуреза (Citrate in 24h Urine)29.00 лв.
Наркотични в-ва в урина29.70 лв.
Имунология
ПродуктЦена
C-реактивен Протеин ( CRP )4.90 лв.
Високочувствителен CRP ( hs CRP)7.90 лв.
Анти-Стрептолизинов Титър ( ASO; AST )4.90 лв.
Ревма Фактор скрининг ( RF )4.90 лв.
Имуноглобулин G ( Ig G )5.70 лв.
Имуноглобулин A ( Ig A )5.70 лв.
Имуноглобулин M ( Ig M )5.70 лв.
Анти Цикличен Цитрулиниран Пептид ( anti CCP )29.70 лв.
Анти Мутирал Цитролиниран Виментин ( anti MCV )27.70 лв.
Ревма Фактор IgA ( Rheumatoid factor IgA )28.00 лв.
Ревма Фактор IgG ( Rheumatoid factor IgG )28.00 лв.
Ревма Фактор IgM ( Rheumatoid factor IgM )28.00 лв.
Интерлевкин-6 ( IL-6 )29.00 лв.
Прокалцитонин(Procalcitonin,PCT)45.00 лв.
С 3 комплемент ( Complement C3 )5.70 лв.
С 4 комплемент ( Complement C4 )5.70 лв.
CDT (сиало дефицитен трансферин)38.00 лв.
Алфа 1 - антитрипсин ( Alpha 1 antitrypsin )28.50 лв.
Феритин (Ferritin)16.70 лв.
Трансферин ( Transferine )16.70 лв.
Церулоплазмин ( Ceruloplasmine )19.30 лв.
Хаптоглобин ( Haptoglobin )19.30 лв.
ANA скрининг18.90 лв.
ANA профил74.00 лв.
anti dsDNA ( анти двДНК антитела ) количествен26.00 лв.
anti ssDNA ( анти едновериж. ДНК ) количествен25.90 лв.
anti RNP/Sm ( анти - RNP/Sm антитела ) колич.28.00 лв.
anti Sm ( анти Sm антитела ) количествен29.00 лв.
anti Scl-70 ( анти Scl-70 антитела ) количествен28.00 лв.
anti Jo-1 ( анти Jo-1 антитела ) количествен28.00 лв.
anti SS-A/Ro ( анти SS-A/Ro антитела ) количествен28.00 лв.
anti SS-B/La ( анти SS-B/La антитела ) количествен28.00 лв.
anti CENP B ( анти Центромер B антитела ) колич.28.00 лв.
anti tTG ( анти тъканна трансглутаминаза ) колич.31.00 лв.
anti Gliadin IgA ( анти глиадин. антитела ) колич.29.00 лв.
anti Parietal cell (анти париетални антит.) koлич.31.00 лв.
anti Intrinsic factor (анти интринзик факт.) колич28.00 лв.
Криоглобулини ( Cryoglobulins )11.70 лв.
anti-APL-IgG (анти фосфолипидни антитела) скр.31.00 лв.
aanti-APL-IgМ (анти фосфолипидни антитела) скр.31.00 лв.
anti-Cardiolipin ACL (Кардиолипин АТ) скрининг28.70 лв.
anti cardiolipin ACL-IgG (анти кардиолип. антит.)27.00 лв.
anti cardiolipin ACL-IgM (анти кардиолип. антит.)28.00 лв.
anti b2 GP I (анти Бета2 Гликопротеин I)25.70 лв.
anti b2 GP I - IgG (анти Бета2 Гликопротеин I) кол28.00 лв.
anti b2 GP I - IgМ (анти Бета2 Гликопротеин I) кол28.00 лв.
anti-Prothrombin ( анти протромбин ) IgG + IgM29.00 лв.
anti Annexin V IgG ( анти анексин V ) количествен28.00 лв.
anti Annexin V IgМ ( анти анексин V ) количествен28.00 лв.
anti GBM ( анти гломерулобазална мембрана ) колич.29.00 лв.
anti AMA-M2 IgG (анти митохондриални ат.) колич.22.70 лв.
Анти-гладкомускулни ат. (АГМА)22.70 лв.
anti Insulin ( анти-инсулинови антитела ) колич.22.70 лв.
anti GAD 65/ IA 2 ( GAD65/IA2 скрининг ) колич.48.00 лв.
anti GAD 65 (анти GAD 65 антитела ) количествен45.00 лв.
anti-Zinc Transporter 8 (анти Цинков Транспортер8)49.00 лв.
anti-AChR IgG (ацетилхолинрецепторни ат) колич36.00 лв.
Анти неутрофилоцитоплазмени антитела (АНЦА)37.50 лв.
Антитела срещу чернодробни антигени67.90 лв.
HLA - B2722.90 лв.
Имунофенотипизиране на лимф.-стн. пан.105.70 лв.
Фенотипизиране на NK/TNK клетки75.00 лв.
Туберкулоза - QuantiFERON-TB Gold97.30 лв.
T-SPOT.TB ( Туберкулоза)125.00 лв.
T-SPOT COVID190.00 лв.
Автоимунни васкулити75.00 лв.
anti MPO (Myeloperoxidase) количествен28.00 лв.
anti PR3 (Proteinase3) количествен29.00 лв.
anti PR3 hs ( high sensitive Proteinase3) колич.32.00 лв.
"Системен Лупус"121.00 лв.
"OVERLAP Синдроми на съед. тъкан"127.00 лв.
"Ревматоиден артрит"112.00 лв.
Анти-фосфолипидни антитела - Скрининг53.00 лв.
Анти-фосфолипидни антитела - Съкратен71.00 лв.
Анти-фосфолипиден синдром-Разширен117.00 лв.
Анти-фосфолипиден синдром-Пълен пакет119.00 лв.
Диагн. на инфекциозни б-ти
ПродуктЦена
anti-SARS-CoV-2 IgG S (количествен) - Roche22.00 лв.
Коронавирус антитела (SARS-CoV-2 IgG + IgM)26.00 лв.
Coronavirus (SARS-CoV-2 RNA) rRT-PCR50.00 лв.
anti-SARS-CoV-2 total (коронавирус антитела-скрин)13.00 лв.
anti-SARS-CoV2 IgG Quantity (Kоличествен) DiaSorin22.00 лв.
antiSARS-CoV-2-VNT (Вирус неутрализиращи антитела)41.00 лв.
Бърз Коронавирус (SARS-CoV-2) antigen test10.00 лв.
Сифилис (anti-Syphilis)7.30 лв.
anti-T.pallidum IgG-Immunoblot (Сифилис-имуноблот)60.00 лв.
СПИН ( anti HIV 1/2 ab/ag )13.70 лв.
Хепатит А (anti-HAV IgM )17.30 лв.
Хепатит А ( anti-HAV total )19.30 лв.
Хепатит Е ( anti-HEV IgM )17.30 лв.
Хепатит Е ( anti-HEV IgG )17.30 лв.
Хепатит Е ( anti-HEV IgM ) Immunoblot90.00 лв.
Хепатит Е ( anti-HEV IgG ) Immunoblot90.00 лв.
Хепатит В (HBsAg)14.70 лв.
HBsAg количествен19.00 лв.
anti-HBsAg17.30 лв.
anti-HBc IgM17.30 лв.
anti-HBc total17.30 лв.
HBeAg17.30 лв.
anti-HBeAg17.30 лв.
Хепатит В колич. ДНК ( HBV DNA quantitative PCR )149.70 лв.
Хепатит C ( anti-HCV )17.30 лв.
HCV колич.РНК ( HCV RNA quantitative PCR )150.00 лв.
Хепатит D ( anti-HDV total )18.70 лв.
Хепатит D ( anti-HDV IgM )18.70 лв.
anti Chlamydia trach. - IgG, IgM23.70 лв.
Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgA16.90 лв.
Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgM16.90 лв.
Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgG16.90 лв.
Chlamidia ДНК-PCR тест Очен Секрет29.70 лв.
Chlamidia ДНК-PCR тест Цервикален Секрет29.70 лв.
Chlamidia ДНК-PCR тест Уретрален Секрет29.70 лв.
Chlamydia trach. DNA Еякулат29.70 лв.
Chlamidia ДНК-PCR тест Урина29.70 лв.
Chlamidia ДНК-PCR тест Ставен Пунктат29.70 лв.
Chlamydophila pneumoniae IgA28.00 лв.
Chlamydophila pneumoniae IgM28.00 лв.
Chlamydophila pneumoniae IgG28.00 лв.
Mycoplasma pneumoniae IgM19.70 лв.
Mycoplasma pneumoniae IgG19.70 лв.
Легионелоза (Legionella Pneumophila) IgG (s 1-6)28.00 лв.
Легионелоза (Legionella Pneumophila) IgM (s 1)28.00 лв.
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgG28.00 лв.
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgM28.00 лв.
Coxiella Burnetii IgG/M/A panel 1+2 phase IIF140.00 лв.
Coxiella Burnetii ( Q fever Q треска ) IgG IIF70.00 лв.
Coxiella Burnetii ( Q fever Q треска ) IgМ IIF70.00 лв.
Coxiella Burnetii ( Q fever Q треска ) IgА IIF70.00 лв.
Лаймска болест IgM (Borrelia burgdorferi)21.70 лв.
Лаймска болест IgG (Borrelia burgdorferi)21.70 лв.
Лаймска болест Immunoblot IgM (потвърдителен)44.00 лв.
Лаймска болест Immunoblot IgG (потвърдителен)44.00 лв.
Фелиноза ( anti-Bartonella henselae IgM )35.00 лв.
Изсл. на кърлеж за Borrelia16.30 лв.
Марсилска треска (Rickettsia conorii) IgG28.00 лв.
Марсилска треска (Ricettsia conorii) IgM31.00 лв.
Бруцелоза (Brucella sp) IgG28.00 лв.
Бруцелоза (Brucella sp) IgМ28.00 лв.
Рубеола IgG (Rubeolla)17.30 лв.
Рубеола IgM (Rubeolla)17.30 лв.
Варицела зостер IgM, IgG (Varicela zoster)41.70 лв.
Варицела зостер IgM (Varicela zoster)24.70 лв.
Варицела зостер IgG (Varicela zoster)24.70 лв.
Цитомегаловирус IgG, IgM (CMV)29.70 лв.
Цитомегаловирус IgM (CMV IgM)18.70 лв.
Цитомегаловирус IgG (CMV IgG)18.70 лв.
Цитомегаловирус (CMV) IgG+ avidity tes47.00 лв.
Цитомегаловирус CMV DNA158.00 лв.
Имуноблот за TORCH panel-Immunoblot IgG60.00 лв.
Имуноблот за TORCH panel-Immunoblot IgM60.00 лв.
Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgG, IgM)37.90 лв.
Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgM)21.70 лв.
Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgG)21.70 лв.
EBV количествен PCR (Viral Load)197.70 лв.
Ебщайн-Бар-Вирус EBV IgM Immunoblot43.00 лв.
Ебщайн-Бар Вирус IgG blot43.00 лв.
Хеликобактер пилори IgG (Helicobacter Pylori)16.30 лв.
Инфекц. мононукл. EBV EA IgM15.70 лв.
Инфекц. мононукл. EBV EA IgG19.70 лв.
Инфекц. мононукл. EBV EBNA IgG21.70 лв.
Helicobacter Pylori antigen (фецес)39.70 лв.
Херпес Симплекс тип 1 IgG, IgM (HSV1)39.00 лв.
Херпес Симплекс тип 1 Ig M (HSV1)21.90 лв.
Херпес симплекс тип 1 Ig G (HSV1)21.90 лв.
Херпес Симплекс тип 2 IgG, IgM (HSV2)39.00 лв.
Херпес Симплекс тип 2 Ig M (HSV2)21.90 лв.
Херпес Симплекс тип 2 Ig G (HSV2)21.90 лв.
HHV-6 IgG ( Човешки Херпес Вирус-6 )28.00 лв.
Морбили Ig G,Ig M (Morbili Ig G, Ig M)47.00 лв.
Морбили IgM (Measles)27.90 лв.
Морбили IgG (Measles)27.90 лв.
anti Difteria IgG17.30 лв.
ParvovirusB19 IgM(Пета болестErythema infectiosum)28.00 лв.
Паротит (Заушка) anti-Mumps IgM24.00 лв.
Паротит (Заушка) anti-Mumps IgG22.00 лв.
Скрининг за 14 типа HPV + течна цитология88.00 лв.
Определяне на 16,18; скрининг за други 12 типа HPV70.00 лв.
Генотипиране 14 типа HPV75.30 лв.
Имунохематология
ПродуктЦена
Кръвна група и Rh12.00 лв.
Студови еритроантитела38.90 лв.
Опр слаб D антиген43.70 лв.
Определяне на подгрупи на А антигена7.00 лв.
Ало-Еритроантитела27.70 лв.
Еритроантитела-авто/ало37.70 лв.
Имуногл. х-ка на автоеритроантитела14.50 лв.
Специфичност на еритроантитела37.70 лв.
Опр. на титъра на еритроантитела36.70 лв.
Еритроантитела с медикаменти41.70 лв.
Rh фенотип и Kell антиген38.50 лв.
Пълна антигенна ф-ла на еритр.137.50 лв.
Титър анти А и анти В23.70 лв.
Директен тест на Coombs37.90 лв.
Секреторен статус34.30 лв.
Определяне на M и N антигени23.70 лв.
Хормонален анализ
ПродуктЦена
FT3+FT4+TSH27.00 лв.
FT3 + FT420.00 лв.
FT4+TSH20.00 лв.
FT 3( свободен Т3 )12.00 лв.
FT 4 ( свободен Т4 )12.00 лв.
TSH ( Тиреотропен Хормон )12.00 лв.
TAT+MAT25.00 лв.
МАТ - ( anti TPO )15.00 лв.
ТАТ - ( anti Tg )15.00 лв.
Паратхормон ( 1-84 PTH)27.30 лв.
N-mid osteocalcin19.70 лв.
Beta-CrossLaps ( β-СТх ) in serum19.70 лв.
маркер TG ( Тиреоглобулин )32.70 лв.
маркер Calcitonin ( Калцитонин )30.00 лв.
TSH рецепторни антитела37.90 лв.
Prolactin ( Пролактин )15.30 лв.
LH ( Лутеинизиращ Хормон )15.30 лв.
FSH ( Фуликул Стим. Хормон )15.30 лв.
Estradiol (Естрадиол)15.30 лв.
Progesteron ( Прогестерон )15.30 лв.
Testosterone ( Тестостерон )15.30 лв.
DHEA-S ( ДХЕА-С )18.90 лв.
4 Androstenedione ( 4 Aндростендион )21.30 лв.
17 алфа ОН progesteron ( 17-OH Прогестерон )21.30 лв.
AMH (анти Мюлеров хормон) II generation37.90 лв.
Inhibin B ( Инхибин Б )45.70 лв.
AMH plus (анти Мюлеров хормон+)47.00 лв.
Cortizol (Кортизол )15.30 лв.
Кортизолов ритъм26.00 лв.
hGH ( Соматотропен хормон )18.30 лв.
IGF-I ( Соматомедин С )38.70 лв.
Renin (Ренин в плазма)37.30 лв.
Aldosterone ( Алдостерон в плазма )37.30 лв.
ACTH ( АКТХ в плазма )18.90 лв.
Секс Хормон Свързващ Протеин (SHBG)18.00 лв.
Insulin ( Серумен Инсулин )15.70 лв.
Insulin ( 60 мин. )15.70 лв.
Insulin ( 120 мин. )15.70 лв.
C-peptide ( C-пептид )15.70 лв.
HOMA ( IR ) Инсулинова резистентност индекс16.30 лв.
Тестове за прееклампсия: sFlt-1/PIGF130.00 лв.
sFlt-1 (Разтворима тирозин киназа)65.00 лв.
PIGF (Плацентарен разтежен фактор)65.00 лв.
EPO (Еритропоетин)37.00 лв.
Биохимичен скрининг69.00 лв.
Биохимичен скрининг- съкратен панел39.00 лв.
BNP в плазма ( B-тип натриуретичен пептид )65.70 лв.
Туморни маркери
ПродуктЦена
маркери fPSA / tPSA28.70 лв.
маркер fPSA (free)14.00 лв.
маркер tPSA (total)14.00 лв.
маркер CEA16.90 лв.
маркер AFP16.90 лв.
маркер CA-19-916.90 лв.
маркер CA 15-316.90 лв.
маркер CA 72-421.30 лв.
маркер Cyfra 21-117.90 лв.
маркер SCC19.70 лв.
total hCG ( общ бета ЧХГ )15.30 лв.
Риск на Алгор. за Овариална Малигнизация ( ROMA )72.00 лв.
маркер CA-12516.90 лв.
маркер HE465.70 лв.
Невронспецифична енолаза( NSE )24.90 лв.
маркер Pro-GRP (Гастрин Освобождаващ Пептид)58.00 лв.
Бета2 Микроглобулин24.90 лв.
Tumor M2-PK (Туморна М2 ПК) - фецес31.70 лв.
маркер S-10053.00 лв.
Лекарствено мониториране
ПродуктЦена
Дигоксин ( Digoxin )19.30 лв.
Валпроева киселина ( Valproate )19.30 лв.
Витамин В1219.30 лв.
Фолат в серум ( Folate )19.30 лв.
Карбамазепин ( Carbamazepine )19.30 лв.
RBC folate23.70 лв.
Витамин D total (25-OH Vitamin D)24.70 лв.
Хомоцистеин ( Homocysteine )29.70 лв.
Литий ( Li ; Lithium )15.30 лв.
Алергология
ПродуктЦена
IgE total21.30 лв.
Phadiatop - Деца, Юноши, Възрастни31.30 лв.
INFANT Phadiatop - Малки деца39.70 лв.
ПАНЕЛ 1 (fx5) - Хранителна алергия39.70 лв.
ПАНЕЛ 2 (gx1)- Тревни полени39.70 лв.
ПАНЕЛ 3 (hx2) - Домашен прах39.70 лв.
ПАНЕЛ 4 (Rrx2) - Регионален39.70 лв.
ПАНЕЛ 5 (sx1) - Инхалаторни алергени39.70 лв.
Derm. pteronyssinus (d1) дом.акар-европа29.70 лв.
Derm. farinae (d2) дом. акар-америка29.70 лв.
Латекс (Latex ; k82)29.70 лв.
Гъбички ( Candida albicans; m5)29.70 лв.
Плесен ( Aternaria alternata; m6)29.70 лв.
Мляко ( Milk; f2)29.70 лв.
Яйце-белтък (Egg protein; f1)29.70 лв.
Соя (Soya bean; f14)29.70 лв.
Свинско месо ( Pork ; f26)29.70 лв.
Телешко месо (Beef ; f27)29.70 лв.
Алфа-лакталбумин ( α-lactalbumin; f76)29.70 лв.
Бета-лактоглобулин ( β-lactoglobulin; f77)29.70 лв.
Казеин ( Casein; f78 )29.70 лв.
Глутен ( Gluten; f79 )29.70 лв.
Amoxicillin IgE Ab (c6)29.70 лв.
Ampicilloyl (c5)29.70 лв.
Penicillin G IgE Ab (c1)29.70 лв.
Cefaclor IgE Ab (Rc7)29.70 лв.
Котка ( Cat dander IgE Ab - е1 )29.70 лв.
Куче ( Dog dander IgE Ab - е5)29.70 лв.
Пчела ( Honey bee IgE Ab; i1 )29.70 лв.
Оса ( Common wasp venom IgE Ab; i3 )29.70 лв.
Еозинофилен катионен протеин (ECP)33.70 лв.
Триптаза ( Тryptase )31.60 лв.
Котка ( Cat; e1 )29.70 лв.
Специфични алергени29.70 лв.
ПАНЕЛ 6 Хранителни Алергени75.00 лв.
ПАНЕЛ 7 Инхалаторен75.00 лв.
ПАНЕЛ 8 Педиатричен инхалаторен75.00 лв.
ПАНЕЛ 9 Кръстосани алергени75.00 лв.
ПАНЕЛ 10 Атопия75.00 лв.
Панел 11 ( 54 Хранителни и Инхалаторни алергени )120.00 лв.
Панел 12 -ALEX ( 280 хран. и инхал. алергени )340.00 лв.
Хранителна нетолерантност IgG колич.-287 антигена340.00 лв.
Хранителна нетолерантност IgG колич.-44 антигена197.00 лв.
Хранителна нетолерантност IgG колич.-24 антигена160.00 лв.
Други специализирани изследвания
ПродуктЦена
Окултни кръвоизливи10.70 лв.
Бъбречни и др. конкременти25.70 лв.
Копрограма29.70 лв.
Парадонтоза - анаеробни микр. (micro-IDent)97.30 лв.
Панкреасна Еластаза-1 (Elastase pancreatic)-фецес47.00 лв.
Фекален Калпротектин,Лактоферин,Хемогл.,Трансф.32.00 лв.
Калпротектин - фецес ( Calprotectin ) количествен37.00 лв.
PANОRAMA основен панел995.00 лв.
PANОRAMA разширен панел1 200.00 лв.
PANОRAMA пълен панел1 400.00 лв.
Микробиология
ПродуктЦена
Очен Секрет23.70 лв.
Гърлен Секрет23.70 лв.
Носен Секрет23.70 лв.
Ушен Секрет23.70 лв.
Храчка23.70 лв.
Ранев Материал и Гной23.70 лв.
Друг Секрет материал23.70 лв.
Респираторни инфекции панел280.00 лв.
Скарлатина бърз тест ( Streptococcus group A ag )14.70 лв.
Изследване за Грип тип А/B ( Influenza A/B )25.00 лв.
B.pertussis DNA ( Коклюш-ДНК )83.00 лв.
Чревно Носителство(фецес/анален секр.)14.70 лв.
Изследване на фецес еднократно ( вкл. Candida )19.70 лв.
Изсл.на фецес за C. difficile и Toxin A и B28.30 лв.
Изследване за Rota и Adeno вирус19.70 лв.
Изследване за Ентеровирус ( Enterovirus Ag )23.00 лв.
Campylobacter jejuni+ coli Ag18.00 лв.
Гастроинтестинални инфекции ( GI Panel ) фецес280.00 лв.
Стерилна урина - еднокр.10.70 лв.
Стерилна Урина - двукратна17.30 лв.
Стерилна Урина - трикратно24.70 лв.
Микоплазма и Уреаплазма в Урина31.30 лв.
Полово преносими инфекции- урина (ДНК)98.00 лв.
Влагалищна чистота7.70 лв.
Влагалищен Секрет23.70 лв.
Влагалищен Секрет и Трихомони ( ДНК )38.70 лв.
Влагалищен секрет и Гарднерела (ДНК)38.70 лв.
Влагалищен секрет и Трихомони + Гарднерела ( ДНК )47.90 лв.
Микоплазма и Уреаплазма Влаг. Секрет31.30 лв.
Цервикален Секрет23.70 лв.
Цервикален Секрет и Гонорея38.70 лв.
Микоплазми и Уреаплазми в Цервик. Секрет31.30 лв.
Цервик. Секрет + Микоплазма и Уреаплазма48.70 лв.
Микроскопски препарат0.00 лв.
Полово прен. инф.- вагинален и цервикален с-т ДНК98.00 лв.
Еякулат23.70 лв.
Еякулат и Гонорея ( ДНК )38.70 лв.
Еякулат и Трихомони ( ДНК )38.70 лв.
Еякулат и Гарднерела (ДНК)38.70 лв.
Еякулат и Трихомони + Гарднерела (ДНК)47.90 лв.
Микоплазми и Уреаплазми еякулат31.30 лв.
Еякулат + Микоплазма и Уреаплазма52.30 лв.
Полово преносими инфекции- еякулат (ДНК)98.00 лв.
Уретрален Секрет23.70 лв.
Уретр. секрет и Гонорея38.70 лв.
Уретрален Секрет и Трихомони38.70 лв.
Уретрален секрет и Гарднерела (ДНК)38.70 лв.
Уретрален секрет и Трихомони + Гарднерела (ДНК)47.90 лв.
Микоплазми и Уреаплазми Уретр. секрет31.30 лв.
Полово преносими инфекции- уретрален с-т (ДНК)98.00 лв.
Простатен Секрет23.70 лв.
Простатен Секрет и Трихомони38.70 лв.
Простатен Секрет и Гонорея38.70 лв.
Микоплазми и Уреаплазми Прост. секрет31.30 лв.
Хемокултура45.30 лв.
ДНК пр. Trichomonas vag. Уретр. секр.25.30 лв.
ДНК пр. Trichomonas vag. Урина25.30 лв.
ДНК пр. Trichomonas vag. Еякулат.25.30 лв.
ДНК пр. Trichomonas vag. Влаг.секр.25.30 лв.
ДНК пр. Гонорея - Еякулат35.00 лв.
ДНК пр. Гонорея - Цервикален секрет35.00 лв.
ДНК пр. Гонорея - Урина35.00 лв.
ДНК пр. Гонорея - Уретр. секрет35.00 лв.
Clostridium difficile toxin A28.30 лв.
Mycoplasma Pneumoniae - ДНК PCR62.70 лв.
Chlamydophila Pneumoniae - ДНК PCR62.70 лв.
Legionella Pneumoniae - ДНК PCR62.70 лв.
ДНК изсл.за Микоплазма и Уреаплазма Уретр. секр.39.70 лв.
ДНК изсл.за Микоплазма и Уреаплазма Влаг.секр.39.70 лв.
ДНК изсл.за Микоплазма и Уреаплазма Церв. секр.39.70 лв.
ДНК изсл.за Микоплазма и Урeаплазма -Урина39.70 лв.
Метицелин резист. стафилококи-Бърз тест22.30 лв.
Паразитология
ПродуктЦена
Паразит. изсл. за детска градина16.80 лв.
Морфолог. изсл. за чревни паразити (еднократно)13.00 лв.
Морфологични изследвания на фецес (трикратно)32.00 лв.
Острица Ентеробиоза (скочлента)9.20 лв.
Изсл. на фецес за криптоспориди25.70 лв.
Изсл. на кръв за микрофиларии25.70 лв.
Изсл. на урина за шистозоми25.70 лв.
Малария (дебела капка+натривка)25.70 лв.
Токсоплазмоза IgA - ELISA33.70 лв.
Токсоплазмоза Ig M - CLIA17.70 лв.
Токсоплазмоза Ig G - ECLIA17.70 лв.
Ехинококоза Ig G – ELISA17.70 лв.
Ехинококоза IgG Immunoblot- (Echinococcus)85.00 лв.
Трихинелоза Ig G – ELISA17.70 лв.
Ларва Мигренс Ig G – ELISA17.70 лв.
Ларва Мигренс(Toxocara) Ig G–Immunoblot85.00 лв.
Fasciola hepatica IgG AbФасциолоза IgG - ELISA29.00 лв.
Leishmania infantum IgG/M ( Лайшманиоза )28.00 лв.
Патологоанатомия
ПродуктЦена
Цитонамазка28.00 лв.
Хистология40.00 лв.
Течна цитология30.00 лв.
Предоперативен биопсичен мат.-2ро мнение37.00 лв.
Манипулации
ПродуктЦена
Домашно посещение за пробовземане15.00 лв.
Пробовземане за COVID-19 и адм. обслужване5.00 лв.
Вземане на биологичен материал3.00 лв.