0875 308 774 pleven@cibalab.com

За нас

МДЛ Цибалаб – Плевен ЕООД е медицинска лаборатория с профил „Клинична лаборатория“. Функционира на територията на гр. Плевен от 2013 г., създадена като поделение на МДЛ Цибалаб ЕООД – гр. София да извършва на място изследвания, съгласно медицински стандарт „Клинична лаборатория“ и да осигурява на жителите на гр. Плевен и община по-лесен достъп до широката гама здравни услуги на Лаборатория Цибалаб – специализирани и високоспециализирани изследвания в области като вирусология, микробиология, паразитология, имунология, алергология, патология и т.н.

Лаборатория Цибалаб – Плевен разполага с необходимите апаратура и оборудване за извършване на изследванията по стандарт „Клинична лаборатория“, които са на високо съвременно технологично ниво от водещи световни производители и поддържани от оторизирани и сертифицирани сервизи.

Качеството и точността на изследванията се гарантират от изградената система за ежедневен вътрешен лабораторен контрол, съобразена с изискванията за добра лабораторна практика, както и с указанията на производителите на апаратура. Лабораторията участва също в Националната система за външна оценка на качеството.

Посредством внедрената лабораторна информационна система се постига висока степен на автоматизация на целия вътрелабораторен процес и пълен контрол на постъпилите проби – от регистрацията, през обработката и съхранението, до даването на готовия резултат. Всеки биологичен материал получава уникална баркод идентификация, гарантираща съответствието между пациент, желани изследвания и получени резултати. Пациентът получава идентификационен номер за всяка негова отделна визита и парола за автентификация на уеб портала на лабораторията, откъдето има достъп до своите резултати.

МДЛ Цибалаб – Плевен ЕООД има договор за обслужване на пациенти с Национална здравноосигурителна  каса (НЗОК).