0875 308 774 pleven@cibalab.com

За пациента

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛАБОРАТОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ в МДЛ ЦибаЛаб ЕООД-условия, манипулация, лични данни и плащане (Версия 5/11.10.2022г.)

1.Изисквания/Предварителна подготовка

Препоръчително е в деня, определен за изследване, пациентът да дойде в манипулационна на лабораторията сутрин, най-късно до 10 часа, на гладно, без прием на алкохол и кафе и без физическо и психическо напрежение през последните 12 часа. В зависимост от вида лабораторно изследване, може да има различни специфични изисквания относно предварителна подготовка на пациента, както и схемата на пробовземането – тази информация/указания трябва да Ви бъде предоставена предварително или от лекаря назначил изследванията или може да се запознаете от служителите на лабораторията или на сайта на лабораторията www.cibalab-pleven.com. При неточното/непълното спазване на предварителната подготовка на пациента са възможни отклонения в получения лабораторен резултат (може да повлияе на достоверността и интерпретацията на получените резултати).

2.Манипулация по пробовземане на кръв:

Медицинският лаборант ще Ви успокои, ако изпитвате тревоги по отношение на предстоящите манипулации и ще отговори на Вашите въпроси в тази връзка. Провеждане на манипулацията:

1. Дезинфекция на мястото на убождането;

2. Поставяне и леко пристягане на лента Есмарх при вземане на кръв от вената;

3. Пункция на вена или пръст;

4. Отпускане на лентата Есмарх и напълване на епруветките при вземане на кръв от вената;

5. Отстраняване на иглата и поставяне на превръзка на мястото на убождането;

6. Необходимо е да пристискате мястото поне 5 мин., за да се предотврати появата на хематом (посиняване).

Възможните усложнения са:

Леки усложнения-редки:

• Локално кръвонасядане (посиняване); Лека алергична реакция при алергия към дезинфектанти или пластирa;

• Прилошаване, притъмняване пред очите и в много редки случаи – припадък със загуба на съзнание. При това усложнение пациентът се привежда в легнало положение, което възстановява оросяването на мозъка.

Тежки усложнения-много редки:

• При епилепсия е възможно да настъпи гърч. Предприемат се мерки за осигуряване проходимост на дихателните пътища;

• Тромбоза, тромбофлебит. Ако имате притеснения или страхове във връзка с предстоящите манипулации, както и настъпили усложнения при предишни манипулации, моля да ни уведомите, за да вземем подходящи мерки.

3.Манипулация по пробовземане на биологичен материал за микробиологично изследване:

Извършва се пробовземане на носен/гърлен/ ушен секрет от обучен персонал в манипулационните на МДЛ Цибалаб – Плевен ЕООД.

4.Приемане на взет биологичен материал:

При донасянето/приемането на взет биологичен материал за изследване е необходимо спазването на условията за временно съхранение в зависимост от вида биологичен материал и вида изследване. Тази информация предварително трябва да Ви е предоставена от лекаря/лечебното заведение, където е извършено пробоземането и/или може да се запознаете с нея от служители на лабораторията или на сайта на лабораторията www.cibalab-pleven.com. При неточното/непълното спазване на тези изисквания са възможни отклонения в получения лабораторен резултат или няма да бъде възможно извършването на лабораторното изследване.

5.Регистрация и обработка на лични данни:

МДЛ Цибалаб ЕООД е админстратор на лични данни. Взетият/приетият биологичен материал се регистрира в ЛИС iLab и Вие получавате уникални индивидуални пароли за достъп до конкретната лабораторна визита. От момента на получаване на тези пароли, отговорността относно тяхното опазване и свързания с тях достъп до тези лични данни стават Ваша отговорност. Всяка лабораторна визита съдържа предоставени от Вас лични данни (когато са предоставени), както и лабораторни резултати. При регистрацията трябва да попълните „Информирано съгласие за извършване на лабораторно изследване в МДЛ Цибалаб- Плевен ЕООД”.

Когато пациент ще се изследва по НЗОК или Застрахователни компании (допълнително здравно застраховане), трудова медицина и профилактика, неговото обслужване винаги е НЕ анонимно. За да бъде обслужен по НЗОК, лабораторията трябва да приеме направлението за МДД, в което има много лични данни на и за пациента предоставяни и обработвани по законови изисквания. НЕ анонимно е обслужването и по допълнително здравно застраховане или трудова медицина – предоставят се лични данни за идентифициране на изследваното лице и неговите права, както и медицинска информация. Когато пациент се изследва по НЗОК, съгласно законово задължение МДЛ Цибалаб прехвърля тези лабораторни резултати в Назионалната здравно-осугурителна система (НЗИС).

За изследвания, платени изцяло от Вас, може да бъдете изследван напълно анонимно, т.е. да не бъдат предоставени никакви лични данни или да бъдат посочени неистински имена. В този случай е желателно предоставянето на информация за пол и възраст поради зависимост на обхвата на референтната област на съответното изследване от пола и възрастта. Необходимо е да декларирате по време на регистрацията как желаете да бъдете регистриран и изследван – анонимно или НЕ анонимно. При анонимното изследване не се събират никакви лични данни. При НЕ анонимното изследване се попълва и „Декларация за обработка на лични данни” в „Информирано съгласие за извършване на лабораторно изследване в МДЛ Цибалаб – Плевен ЕООД”, както и се предават на служителя на лабораторията медицинските документи с назначените лабораторни изследвания съдържащи лични данни (Амбулаторен лист, други образци на Медицинско направление/искане за изследвания).

6.Извършване на лабораторните анализи:

В МДЛ Цибалаб – Плевен ЕООД лабораторната дейност е организирана и се извършва съгласно медицинските стандарти на Р. България, от квалифициран и обучен персонал – лабораторни лекари, медицински лаборанти, химици и биолози. Сроковете за извършване на лабораторните анализи са в зависимост от вида изследване с неговите технологични характеристики и вътрешната организация на дейността. Възможно е възникване рядко на забавяния поради обективни технически причини и/или причини от медицински характер.

7.Получаване на лабораторните резултати и заплаплащане на изследванията:

Всеки пациент може да избере (декларира по време на регистрацията) как желае да получи резултатите – лично и/или посредством посочено от него лице/а.Регламентираните в НРД изследвания (за които МДЛ Цибалаб има сключен договор), платими от НЗОК, са безплатни за здравно осигурените лица по реда на ЗЗО. Всички други изследвания, манипулации (пробовземане), домашни посещения или други медицински услуги, се заплащат от пациента или трети лица в негова полза. Плащането може да става в брой, на POS терминал– посредством карти Visa, Mastеrcard, с виртуален POS терминал или по банков път.Сигурността на плащанията се осъществява чрез системите Verified by VISA и MasterCard SecurCode. От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта на виртуален POS терминал е 500 лева. МДЛ Цибалаб не съхранява информация за дебитни/кредитни карти. Претенции за заявени, платени и извършени изследвания, могат да се отправят към МДЛ Цибалаб и/или ИА Медицински надзор. Когато не може да се извърши конкретно изследване, в лабораторията се взима нова проба (безплатно), или се връща заплатената сума на пациента в срок не по-късно от 7 работни дни. Подлежащите на връщане суми, се възстановяват на пациента по реда на заплащане ( в брой, по карта или чрез банков превод )

8.Лабораторни изследвания по желание на пациента:

Всеки пациент има правото да посочи извършването на лабораторни изследвани по свое желание с цел профилактика и/или проследяване на заболяване(без назначени лабораторни изследвания посредством медицинско направление) – анонимно или не анонимно. Трябва да впише в „Информирано съгласие за извършване на лабораторно изследване в МДЛ Цибалаб – Плевен ЕООД” желаните изследвания и причината за изследването ( профилактика, диагностика или проследяване /стадиране на заболяване). Изследвания по друга причина, извън профилактика, диагностика или проследяване /стадиране на заболяване, не се приемат когато са заплатени от пациента.