0875 308 774 pleven@cibalab.com

Клинична и молекулярна патология

Информация за пациенти

Адрес за доставка и консултация:

МДЛ Цибалаб ЕООД
гр. Плевен  5800
бул. „Г. Кочев“  № 39
блок „Росица“ до  вход Г

Работно време:  понеделник – петък,  от 09:00ч. до 17:00ч.

Лице за контакти:  Тереза Динева
тел.:  064 983 339

Банкова сметка ( за страната):
BG32UBBS84231012880310 – банка ОББ